Op donderdagmiddag 24 januari kunt u in de Raadzaal van de gemeente Maastricht een interessante lezing bijwonen over hersengezondheid: wat kun je zelf doen om de hersenen gezond te houden, en daarmee mogelijk dementie te voorkomen? Prof. dr. Frans Verhey is dagvoorzitter en introduceert meerdere onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg die al jaren onderzoek doen naar preventie van dementie. Ook wordt de MijnBreincoach app toegelicht: een app die zicht geeft in uw eigen hersengezondheid en helpt bij het zetten van kleine, haalbare stappen naar een gezondere leefstijl en daarmee gezondere hersenen!

Adres: Mosae Forum 10, Maastricht

Aanmelden via: mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl