Bezoek aan de Floriade op Wereld Alzheimer dag

Bezoek Floriade voor mantelzorgers en mensen met dementie
Woensdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag. Alzheimer Nederland afdeling Flevoland nam daarom inwoners van Flevoland met dementie en hun mantelzorgers mee naar de Floriade op 21 september 2022. Dit jaar was het Thema: ‘Samen op pad'. Ze wilden graag een ontspannen dag aanbieden aan zowel de inwoners van Flevoland met dementie als hun mantelzorgers.

Deze dag werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van o.a. Provincie, Alzheimer Nederland, Gemeenten en Rabobank.

Kijk ook eens op de website www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/flevoland voor meer informatie over het voorkomen van dementie! #wezijnzelfhetmedicijnflevoland


Deel deze pagina