We Zijn Zelf Het Medicijn Flevoland bij Alzheimer Trefpunt Almere op bezoek!

Op donderdag 13 oktober woonden Froukje en Lisa van GGD Flevoland de avond van het Alzheimer Trefpunt Almere bij in Corrosia Café in Almere Haven. Zij vertelden over de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ die momenteel in Flevoland loopt mensen bewust te maken dat zij het risico op dementie potentieel kunnen verkleinen. Er werd tijdens de avond in gegaan op de risicofactoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van dementie, hoe gezonde leefstijl een positieve invloed kan hebben op de kans op dementie en gingen het gesprek aan met de aanwezigen. Er waren mensen met dementie aanwezig, mantelzorgers en vrijwilligers van het Alzheimer Trefpunt Almere. Al met al een gezellige en leerzame avond!

De avonden van het Alzheimer Trefpunt Almere vinden elke 2e donderdag van de maand van 19:00 tot 21:00 uur plaats in het Corrosia Café in Almere Haven. Kijk voor meer informatie op: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/flevoland/alzheimer-trefpunt-almere.

Wilt u meer weten over de campagne of hoe u kunt werken aan uw hersengezondheid? Neem dan eens een kijkje op onze website! #WeZijnZelfHetMedicijnFlevoland

Alzheimer Trefpunt WZZHM 13 oktober 2022.jpeg


Deel deze pagina