Dementie: meer dan 50 ziektes 

Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes in de hersenen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Ook vasculaire dementie, veroorzaakt door vaatschade in de hersenen, komt vaak voor. In totaal hebben 270.000 Nederlanders een vorm van dementie. De symptomen verschillen. Bij Alzheimer staan geheugen- en concentratiestoornissen op de voorgrond. Bij vasculaire dementie zijn de symptomen afhankelijk van de plaats in de hersenen die is aangedaan. De ziekte van Parkinson wordt gekenmerkt door stoornissen in het bewegen, zoals het beven van handen en vingers. Bij 35 tot 55% van de patiënten met Parkinson ontwikkelt zich ook een vorm van dementie.

30% van dementiegevallen te voorkomen

Dementie is een nare aandoening die niet te genezen is. En het aantal gevallen neemt de komende jaren schrikbarend toe. In Flevoland verdriedubbelt het aantal mensen met dementie van 4.100 nu naar 14.000 in 2050. Dat 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door een bepaalde leefstijl te bezigen is bij maar weinig mensen bekend. 

50% van de mensen weet dit niet

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen niet weet dat 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door het eigen gedrag te veranderen (de leefstijladviezen op te volgen). Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen dit weten. 

We zijn zelf het medicijn

De bewustwordingscampagne gebruikt de slogan 'We zijn zelf het medicijn', maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Als het gaat om dementie betekent dat niet dat we maar moeten stoppen met het zoeken naar geneesmiddelen die dementie kunnen afremmen. Ook wij vinden het belangrijk dat er onderzoek gedaan blijft worden naar een behandeling voor dementie. Wel betekent het dat we op basis van wat we nu weten meer werk moeten maken van het voorkómen van dementie. We zijn het normaal gaan vinden dat er medicijnen beschikbaar zijn als we ziek zijn. En als er geen pil is voor onze ziekte willen we heel graag dat die er komt. Toch zou het jammer zijn als we heel lang gaan wachten op een wonderpil, terwijl we nu al belangrijke kennis hebben over dementie waarmee we 30% van nieuwe gevallen kunnen voorkomen. Hoe geweldig zou het zijn als we zonder medicijn al zo'n groot gezondheidssucces kunnen vieren. Met 'We zijn zelf het medicijn' hopen we op een omslag in het denken: waarom zou je wachten op een pil als je nu al (op een leuke manier!) ervoor kunt zorgen dat je die straks misschien niet eens nodig hebt.  

Kans op dementie verkleinen

Het gaat allereerst om een verandering in ons gedrag, om via een bewuste, gezonde leefstijl de kans om later dementie te krijgen omlaag te brengen. Het beste is om daar op een zo jong mogelijke leeftijd mee te beginnen. Het lukt nooit om de kans om zelf dementie te krijgen helemaal tot nul terug te brengen. Er spelen immers ook andere persoonlijke factoren mee, zoals erfelijkheid. Het betekent wel dat aanzienlijk minder mensen dementie zullen krijgen, ook al is niet precies te voorspellen wie wel en wie niet. Maar iedereen die geen dementie krijgt dankzij de leefregels is er een! 

Beter omgaan met hen die het treft

Het gaat bij deze verandering in ons denken óók om door onszelf als medicijn te gebruiken onze leefomgeving te verbeteren en ons in te zetten voor een gezondere samenleving. Als het gaat om dementie kunnen we er misschien samen voor zorgen dat de mensen die hier mee te maken krijgen door ons beter ondersteund worden, zodat zij respectvol deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving. We kunnen onszelf dan als medicijn inzetten om de samenleving dementievriendelijker te maken.