Dementie, belangrijkste doodsoorzaak

Uit cijfers van het CBS1 blijkt dat dementie in 2020 één van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder Nederlanders is. Door een groeiende levensverwachting zal dementie in 2040 de belangrijkste doodsoorzaak zijn. De toename van dementie in Flevoland stijgt harder dan in de rest van het land. Dat komt ook door de demografische opbouw van Flevoland.

Toename chronische aandoeningen

Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning die het RIVM in 2020 uitbracht2 blijkt dat het aantal mensen met twee of meer chronische aandoeningen toeneemt van 5,3 miljoen in 2018 naar ruim 6,6 miljoen in 2040. Dat je zelf iets kunt doen om de kans op ernstige ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma en ook dementie te voorkomen weten veel mensen niet. Uit recent onderzoek3 blijkt dat een derde van de gevallen van dementie te voorkomen is door een gezonde leefstijl aan te houden. 

Verklein de kans: hoe eerder, hoe beter!

Wie de kans op veel ernstige chronische ziekten wil verkleinen kan daar het beste zo vroeg mogelijk mee beginnen. Niet alleen vijftigers, zestigers en zeventigers die gezond gaan leven kunnen de kans op deze aandoeningen flink omlaag brengen. Ben je nog geen vijftig? Ook dan is gezond leven natuurlijk heel belangrijk! En ook mensen die al een (chronische) aandoening hebben, bijvoorbeeld dementie, hebben baat bij een gezonde leefstijl. Het verloop van de aandoening kan worden vertraagd door een gezond beweeg- en eetpatroon. De boodschap is: Wacht niet, begin er gewoon mee.

Wat kan ik doen?

Helaas is niet elk ziektegeval te voorkomen. Maar een belangrijk deel is dat wel. Je kunt zelf een belangrijke rol spelen om jouw lijf en hersenen gezond te houden. Daarmee maak je de kans op allerlei ernstige ziekten kleiner. En je wordt er helemaal gezonder van.

Drie leefstijladviezen centraal

  • Blijf nieuwsgierig (heb een doel, een hobby, iets leren, een eigen tuintje)
  • Eet gezond (veel groente en fruit, rook niet, drink geen of weinig alcohol)
  • Beweeg regelmatig (ga wandelen of zwemmen, blijf bezig)

Geen medicijn

Dementie is niet te genezen en er is ook nog geen medicijn voor. Proberen dementie te voorkomen is de beste optie die we hebben. Door gezonder te leven verklein je de kans deze ziekte te ontwikkelen. Door de leefstijladviezen na te leven zorg je voor een betere hersengezondheid. Maar je helpt ook om andere ernstige aandoeningen te voorkomen zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

We zijn zelf het medicijn

Met deze campagne hopen we meer bekend te maken dat je leefstijl invloed heeft op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma en ook dementie. En dat werken aan gezonde hersenen en een fit lichaam voor iedereen verstandig is. Daarmee willen we zoveel mogelijk nieuwe gevallen van dementie helpen voorkomen.

 

 

  1. cbs.nl publicatiedatum augustus 2021  

  2. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.  De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland. 

  3. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission, www.thelancet.com Vol 396  August 8, 2020

50% van de mensen weet niet dat je zelf iets kunt doen om de kans op dementie te verkleinen.