Welkom!

In 2018 is in Limburg de campagne We zijn zelf het medicijn gevoerd. Doel was om inwoners in de leeftijd van 40 tot 70 jaar bewuster te maken van de relatie tussen leefstijl en het verminderen van het risico op  dementie. Het was een succesvolle campagne, die inmiddels ook in andere regio's is opgepakt. Ook in Zuid-Holland Zuid. 


Op deze website vindt u tal van inzichten en manieren om te bewegen, nieuwsgierig te zijn en gezond te eten en zo de leefstijl van alle inwoners in onze regio te verbeteren.


Regelmatig zullen nieuwe activiteiten, inzichten en vrienden van de campagne worden toegevoegd. Doe hier uw – professionele of privé – voordeel mee en neem  af en toe een kijkje.

"Ik was mij ook nog niet zo bewust van de relatie tussen een gezonde leefstijl en de kans op dementie"

Piet Vat, wethouder Zorg & Welzijn gemeente Sliedrecht

Ons geheugen zorgt ervoor dat we kleur kunnen geven aan ons leven. Als dat geheugen ons in de steek laat, herkennen we gebruikelijke patronen niet meer en worden onze naasten opeens onbekende gezichten. "Dementie heeft een grote impact op het leven, zowel voor de persoon die het treft als voor zijn naasten", aldus Piet Vat.  

Ook binnen onze regio zal deze ziekte helaas steeds meer inwoners en hun naasten treffen. Naast het verdriet om de aansluiting met de omgeving is dementie in 2040 naar verwachting zelfs doodsoorzaak nummer 1. Reden genoeg om de handen ineen te slaan en met elkaar te kijken hoe we in ieder geval de kans op het krijgen van deze ziekte kunnen verkleinen. 

Piet Vat: "Wist u dat met een gezonde leefstijl het risico op het krijgen van dementie tot wel 30% verlaagd kan worden? Binnen de leeftijdscategorie 50-70 jarigen is dit zelfs 50%! De helft van de Nederlandse bevolking is hier (nog) niet van op de hoogte. Zo was ik mij hier zelf, totdat deze campagne op mijn pad kwam, ook nog niet zo bewust van. Het is hoog tijd om hier verandering in te brengen. Daarom draag ik de regionale campagne 'We Zijn Zelf Het Medicijn' graag een warm hart toe." In deze effectief bewezen campagne staan drie leefstijladviezen centraal: blijf nieuwsgierig, eet gezond en beweeg regelmatig.

In Sliedrecht is gelukkig al veel aandacht voor een gezonde leefstijl. Zo is bijvoorbeeld onlangs gestart met een Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) voor volwassenen. Ook in beleid komt het bevorderen van een gezonde leefstijl veelvuldig terug; in onze lokale nota publieke gezondheid is o.a. de ambitie opgenomen dat het percentage volwassenen, dat voldoet aan de beweegnorm, hoger is dan in Zuid-Holland Zuid en daarnaast beschikken we over een lokaal sportakkoord.
"Ik hoop dat we met deze campagne veel inwoners, (zorg)professionals en vrijwilligers kunnen bereiken en dat men zich bewust wordt van het feit dat op een relatief simpele manier, een hoge ziektelast kan worden voorkomen. Eet verstandig voor een gezonde levensstijl en een gezonde levensverwachting" roept Piet Vat de inwoners op.

Drie leefstijladviezen 

Piet Vat foto.jpg

"We zijn zelf het medicijn geldt niet voor iedereen"

Een oproep aan de overheid om in actie te komen

Erik Scherder
Hoogleraar neuropsychologie

Een telefonisch interview met Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie
op 28 januari 2022

De telefoon is nog niet overgegaan of Erik Scherder -welbekend van tv- begint al te vertellen: Er zijn twee pandemieën in de wereld, die van corona en een die al veel langer bestaat namelijk die van de fysieke inactiviteit. We zitten te veel stil, we bewegen te weinig. En beweging heeft alles met een goede gezondheid te maken. Ieder half uur even 3 minuten flink bewegen, dat is goed voor het immuunsysteem.
Doordat we te weinig bewegen, neemt onze weerstand af. Met als gevolgd dat het risico op ernstig ziek worden door Corona toeneemt. Daarbij komt nog, dat we door corona met z'n allen nog minder zijn gaan bewegen. 

'Ja, natuurlijk is voldoende bewegen en gezond eten goed voor je', aldus de heer Scherder. Toch is hij enigszins sceptisch over de campagne "We zijn zelf het medicijn". Mensen stimuleren om meer te gaan bewegen en gezonder te eten, is nooit verkeerd. Alleen is het illusie te denken dat je met een campagne als dit iedereen bereikt. Mensen in een achterstandsituatie, die geen beschikking hebben over voldoende financiële middelen, zal je als overheid actief moeten betrekken.  Zelfs moeten faciliteren om gezonder te leven. Want mensen die weinig geld hebben, kunnen  geen gezonde keuzes maken. Die zijn bezig met 'overleven', niet met 'gezonder leven'. De overheid moet veel meer de rol van actieve gezondheidsbeschermer nemen en niet verwachten dat preventie alleen voldoende helpt. Wees als overheid moedig, toon lef,  en zorg dat die 0% BTW regeling voor gezonde voeding zo snel mogelijk een feit wordt. En zorg dat je als gemeente dicht bij de mensen komt; maak gebruik van influencers uit de eigen omgeving en faciliteer -en financier- lokale gezondheidsinitiatieven. Niet iedereen heeft het van huis uit gemakkelijk. Laat mensen die het financieel minder goed hebben, prioriteit nummer 1 zijn! En niet voor even, maar voor de lange termijn. 

Erik Scherder is een Nederlandse hoogleraar neuropsychologie,  onder meer bekend van zijn colleges bij DWDD University en de populaire app Ommetje, Hij zet zich al jaren in voor een gezondere leefstijl. 
 

"Om mijn nieuwsgierigheid te prikkelen, lees ik graag"

Een portret van Paul van Hattem, manager bij de GGD

De regio Zuid-Holland-Zuid volgt als vierde regio met de lancering van We zijn zelf het medicijn. Het aantal inwoners met dementie in deze regio zal in 2050 verdubbelen. Dit betekent dat ongeveer 17.000 inwoners worden geconfronteerd met een vorm van dementie. Elke mogelijkheid om dit aantal te verlagen moeten we aangrijpen vindt Paul van Hattem, manager Publieke Gezondheid van GGD ZHZ. Dit kunnen we bereiken door structurele aanpassingen in ons gedrag op de drie leefstijladviezen namelijk blijf nieuwsgierig, eet gezond en beweeg regelmatig. Daarmee verklein je niet alleen de kans op dementie, maar vergroot je bovendien je gehele gezondheid.

'We zijn zelf het medicijn is een krachtige campagne. De naam is alleszeggend. Inwoners zitten zelf achter het stuur van hun gezondheid. Als GGD ZHZ vragen wij samen met onze partners aandacht voor de drie leefstijladviezen, maar wij faciliteren ook inwoners om met deze adviezen aan de slag te gaan.' Als inwoner van de regio voelt Paul zich zeker aangesproken door de campagne. De leefstijladviezen spelen al langer een belangrijke rol in zijn leven. 'Om mijn nieuwsgierigheid te prikkelen lees ik graag. Uiteenlopend van boeken over theologie en filosofie tot aan (internationale) kranten. Ik heb een brede interesse, maar ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in politiek.' Gezond eten is tevens een thema waar Paul zich in toenemende mate mee bezig houdt. Hij benadrukt daarin het woord 'bewust'. Hij kookt graag met verse producten. Hij is zich bewust dat voedsel veelal bewerkt is en dat wil hij het liefst vermijden. Het gaat echter ook over bewust genieten van voedsel. Daar hoort af en toe ook een lekker stuk taart bij. Over het laatste leefstijladvies, meer bewegen, vertelt hij met veel enthousiasme. 'Beweging kan ik met recht een leefstijl noemen, ik kan niet zonder. Als kind speelde ik al veel buiten en eigenlijk ben ik daar nooit mee gestopt. Mijn passie ligt bij hockey. Het wedstrijdelement zorgt ervoor dat ik het uiterste uit mezelf haal en het heeft een belangrijk sociaal component. Daarnaast wandel en fiets ik graag'.

Hij benadrukt dat de eerder genoemde adviezen niet enkel een voorwaarde zijn om vitaal ouder te worden, maar ook direct voordelen hebben. 'Gezonder eten, meer bewegen en nieuwsgierig zijn hele krachtige adviezen. Niet enkel als investering in de toekomst, maar je merkt direct de positieve gevolgen. Op fysiek vlak, maar ook mentaal. Door deze adviezen in de praktijk te brengen, hoop ik dat we allen toewerken naar een gezondere regio.' 

Paul van Hattem.jpg

Wil je meer leren over hoe gezond jouw hersenen zijn en wat je zelf kunt doen om ze gezond te houden? Doe de test op MijnBreincoach