Belangrijk!

Op 4 april 2023 is de campagne 'We zijn zelf het medicijn' in onze regio afgelopen. Dat betekent dat er geen voorlichtingsbijeenkomsten meer worden georganiseerd. En ook dat er geen nieuwe informatie op deze website geplaatst wordt. Wel is alle informatie op deze website over een gezonde leefstijl nog steeds actueel. #Blijf nieuwsgierig, #Eet gezond en #Beweeg regelmatig.

Voor vragen over het werk van de GGD kunt u contact opnemen met gb@ggdzhz.nl  

Partners

In Zuid-Holland Zuid is de campagne voorbereid door GGD Zuid-Holland Zuid in samenwerking met afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard en de afdeling Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard van Alzheimer Nederland, Ketenzorg Dementie Hoeksche Waard en Ketenzorg Dementie Waardenland. De uitvoering van de campagne doen deze partijen samen met alle vrienden van de campagne.   

De campagne We zijn zelf het medicijn en de app Mijn Breincoach zijn ontwikkeld door Alzheimer Centrum Limburg en Universiteit Maastricht.