Limburg en gezondheid:

Limburg staat voor een grote uitdaging als het gaat om gezondheid. Vergeleken met de rest van Nederland zijn Limburgers, en specifieker Zuid-Limburgers, vaker ongezonder en leven ze ongeveer een jaar korter dan de gemiddelde Nederlander1. In (Zuid-)Limburg sterven meer mensen aan hart- en vaatziekten, hebben meer mensen overgewicht en komen chronische aandoeningen zoals kanker en diabetes (suikerziekte) vaker voor2. Het is nog niet gelukt om de achterstand in te lopen. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen!

…en dat geldt ook voor dementie

Uit cijfers van het CBS3 blijkt dat dementie in 2016 een van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder Nederlanders is en dat, door een groeiende levensverwachting, dementie in 2040 de belangrijkste doodsoorzaak zal zijn. De toename van dementie in Limburg stijgt harder dan in de rest van het land, mede door de dubbele vergrijzing.

Meer mensen met chronische aandoening

In hetzelfde rapport van het RIVM blijkt dat het aantal mensen met minimaal één chronische aandoening toeneemt van 8,5 miljoen in 2015 tot 9,8 miljoen in 2040. Dat mensen aan het voorkomen van ernstige ziekten als hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma en ook dementie zelf ten dele iets kunnen doen, is bij veel mensen niet of nauwelijks bekend. Recent onderzoek onderbouwt dat 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door een bepaalde leefstijl te bezigen.

Hoe eerder, hoe beter!

Wie de kans op veel ernstige chronische ziekten wil verkleinen kan daar het beste zo vroeg mogelijk mee beginnen. Niet alleen vijftigers, zestigers en zeventigers die gezond gaan leven kunnen de kans op deze aandoeningen flink omlaag brengen. Ben je nog lang geen vijftig? Dan is gezond leven natuurlijk ook heel gezond! Wacht niet, begin er gewoon mee.

Wat kan ik doen?

We weten heel goed dat spijtig genoeg niet elk ziektegeval te voorkomen is. Maar een aanzienlijk deel is dat wel. Je kunt zelf een belangrijke rol spelen om jouw lijf en hersenen gezond te houden. Daarmee verklein je de kans op allerlei ernstige ziekten, maar vergroot je bovendien je hele gezondheid.

Drie leefstijladviezen centraal

  • Blijf nieuwsgierig (heb een doel, een hobby, iets leren, een eigen tuintje)
  • Eet gezond (veel groente en fruit, rook niet)
  • Beweeg regelmatig (ga wandelen of zwemmen, blijf bezig)

Geen medicijn

Dementie is niet te genezen en er is ook geen medicijn voor. Proberen dementie te voorkomen is de beste optie die we hebben. Door gezonder te leven verklein je de kans deze ziekte te ontwikkelen. Door de leefstijladviezen na te leven zorg je voor een betere hersengezondheid, maar help je ook andere ernstige aandoeningen te voorkomen zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

We zijn zelf het medicijn

Met deze campagne hopen we meer bekendheid te geven aan het feit dat je leefstijl invloed heeft op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma en ook dementie, en dat werken aan gezonde hersenen en een fit lichaam voor iedereen verstandig is. Daarmee willen we zoveel mogelijk nieuwe gevallen helpen voorkomen.

 

 

  1. Limburg, de 1e Positief Gezonde Provincie, Plan van aanpak 2017 – 2019 Mieke Reynen, Carl Verheijen, Machteld Huber maart 2017 (IPH).

  2. Op zoek naar de Limburg factor, prof.dr.ir. Maria Jansen ir. Estella Kuppens, September 2015 (GGD).

  3. cbs.nl publicatiedatum 28 juni 2017 

50% van de mensen weet niet dat je zelf iets kunt doen om de kans op dementie te verkleinen.