Niet alleen is het belangrijk dat we de campagne met z'n allen zo veel mogelijk bekendheid geven. Ook is geld voor onderzoek naar betere diagnostiek, betere zorg voor mensen met dementie en meer ondersteuning voor mantelzorgers noodzakelijk. Alle beetjes zijn welkom en helpen mensen met dementie en hun naaste omgeving. 

Geef aan het Alzheimer Onderzoekfonds

Doneer online eenvoudig, veilig en snel een bedrag van € 6,-. Doneer gemakkelijk met IDEAL of uw creditcard. Of maak uw gift over naar Alzheimeronderzoekfonds Limburg, NL72 INGB 0005 073958: BIC-Code: INGBNL2A.Doneerbox

Doneerbox

Heeft u binnenkort een feest en overweegt u om geen cadeaus maar donaties voor een goed doel te vragen? Een prachtig idee! Hiervoor kunt u de giftbox bestellen. Dat kan door contact met Alzheimeronderzoekfonds Limburg op te nemen via telefoonnummer (043) 407 73 61 of klik op de link hiernaast . Alzheimeronderzoekfonds Limburg wilt u bij voorbaat heel hartelijk danken voor uw initiatief om deze giftbox te gebruiken bij een feestelijke gelegenheid!

Eenmalige gift

Elke gift, klein of groot, is welkom. Schenken aan een goed doel heeft bovendien fiscale voordelen. Een eenmalige schenking is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Meer weten, klik hier? Of neem contact met het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg. De link treft u hiernaast.

Structureel steunen

Een periodieke schenking houdt in dat u Alzheimer Onderzoekfonds Limburg voor een langere periode steunt, bijvoorbeeld door middel van een vast bedrag per jaar. Dit soort schenkingen wordt meestal vastgelegd in een notariële akte. Het Onderzoekfonds helpt u graag verder. Dank alvast!