Voorlichting

Wilt u een voorlichtingsbijeenkomst over het voorkomen van dementie organiseren? Neem dan gerust contact met ons op, wij denken en helpen graag mee! Voor mensen en mantelzorgers met dementie verwijzen wij graag naar de website van Geheugensteunpunt. Voor professionals in de dementiezorg verwijzen wij naar deze website.

Ons adres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag


Meer weten over de achtergrond?

Bel of mail gerust met Mandy Los
Mandy.los@transmuralezorg.nl
Telefoon: 070 700 0077 of 06 11 24 31 42

Heb je vragen over de app?

Bel of mail gerust met drs. Irene Heger
irene.heger@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: (043) 388 40 99

Campagnematerialen 

Alle campagne-uitingen vind je op deze website. Mail met de makers van de campagne (Zuiderlicht):
Carlijn van Selst
carlijn@tdzuiderlicht.com

Wil je partner worden?

Graag! Bel of mail met Mandy Los
Mandy.los@transmuralezorg.nl
Telefoon: 070 700 0077 of 06 11 24 31 42