Voorlichting

De 'We zijn zelf het medicijn-campagne' en de MijnBreincoach-app vormen tezamen een grootschalig voorlichtingsprogramma van Alzheimer Centrum Limburg om het onderwerp 'hersengezondheid' breed onder de aandacht te brengen van de Limburgse bevolking. 

Ons adres

Alzheimer Centrum Limburg
Maastricht University
Postbus 616
6200 MD, Maastricht


Meer weten over de achtergrond?

Bel of mail gerust met dr. Kay Deckers
kay.deckers@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: (043) 388 40 87

Heb je vragen over de app?

Bel of mail gerust met drs. Irene Heger
irene.heger@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: (043) 388 40 99

Wil je campagnematerialen bestellen?

Bel of mail gerust met Eline Dekker of Peggy van Sebillen van Zuiderlicht
eline@zuiderlicht.nl of peggy@zuiderlicht.nl
Telefoon: (043) 325 38 23

Wil je partner worden?

Graag! Bel of mail gerust met dr. Kay Deckers
kay.deckers@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: (043) 388 40 87