Frans Verhey

Prof. dr. Frans Verhey is zenuwarts (psychiater/neuroloog). Sinds 1986 werkt hij in het Maastricht UMC+. Hij promoveerde in 1993 op zijn proefschrift Dementia, Depression and Forgetfulness. Hij werd hoogleraar in 2001, met als opdracht Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie. Hij is het hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg, en voorzitter van de onderzoeksdivisie Cognitive Neuropsychiatry and Clinical neurosciences van onderzoeksschool MHeNs. Hij is bestuurslid (geweest) van de International Psychogeriatric Association, INTERDEM en het European Alzheimer’s Disease Consortium, en (mede) projectleider van verschillende grootschalige nationale en internationale studies, waaronder INDUCT, een Horizon 2020 Marie Curie ITN en JPND Actifcare. Hij is tevens voorzitter van het programma Geestelijke Gezondheid binnen euPrevent. Frans Verhey heeft meer dan 400 publicaties op zijn naam staan en is verantwoordelijk voor het algemeen management van het MijnBreincoach project.

Prof. dr. Frans Verhey
Prof. dr. Frans Verhey

Marjolein de Vugt

Prof. dr. Marjolein de Vugt is gezondheidszorgpsycholoog in het Maastricht UMC+, mede-hoofd Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar bij de onderzoeksschool Mental Health and Neurosciences (MHeNS) van  Maastricht University. Zij is leider van de onderzoekslijn psychosociale aspecten van dementie met bijzondere aandacht voor eHealth interventies (o.a. www.myinlife.nlwww.partnerinbalans.nl). Zij is bestuurslid van het internationale onderzoeksnetwerk INTERDEM, gericht op psychosociale aspecten van dementie en betrokken bij een Innovative Training Network op het gebied van technologie en dementie (Interdisciplinary Network for Dementia Utilising Current Technology (INDUCT). Binnen het MijnBreincoach project is zij verantwoordelijk voor de bestendiging en verdere uitrol van het project.

marjolejn-de-vugt.jpg
Prof. dr. Marjolein de Vugt

Martin van Boxtel

Dr. Martin van Boxtel is universitair hoofddocent bij de onderzoeksschool MHeNs. Hij richt zich in zijn cognitief-epidemiologische onderzoek op determinanten van gezonde cognitieve veroudering en dementie. Hij is onder meer projectleider van de Maastricht Ageing Studie (MAAS), een populatieonderzoek naar cognitieve veroudering, en coördineerde het consortium ‘Gezonde cognitieve veroudering’ van NWO/FES, in samenwerking met 3 andere Nederlandse academische centra. Hierbinnen werden e-health-toepassingen ontwikkeld om gezonde veroudering te bevorderen (breinweb.nl / houduwbreinvitaal.nl). Verder is hij betrokken bij het FP7 programma In-MINDD, een e-healthvoorziening voor de eerste lijn om leefstijl gericht op een gezonde cognitieve veroudering te bevorderen aan de hand van toegesneden advisering via Internet. Voor meer informatie: zie zijn cv. Binnen het MijnBreincoach project is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de internetportaal en de app van MijnBreincoach.

Dr. Martin van Boxtel
Dr. Martin van Boxtel

Sebastian Köhler

Dr. Sebastian Köhler is opgeleid in de neuropsychologie en epidemiologie en werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht. Hij leidt de onderzoekslijn “Neuroepidemiologie” aan de School for Mental Health and Neuroscience en is senior onderzoeker binnen het Alzheimer Centrum Limburg. Hij richt zich vooral op het identificeren van voorspellende factoren voor ontstaan en beloop van dementie, depressie en beroerte (binnen o.a. MAAS, en De Maastricht Studie). Hij was primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het LIBRA algoritme binnen het In-MINDD project. Binnen het MijnBreincoach project is hij verantwoordelijk voor de bewustwordingscampagne.

Dr. Sebastian Köhler
Dr. Sebastian Köhler

Kay Deckers

Dr. Kay Deckers is neuropsycholoog/epidemioloog en sinds 2013 werkzaam als junior-onderzoeker binnen het Alzheimer Centrum Limburg. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de preventie en epidemiologie van dementie. Zijn onderzoek valt binnen de onderzoekslijn Cognitieve Epidemiologie. Binnen het In-MINDD project was hij de coördinator van het Nederlandste deel van de haalbaarheidsstudie. Hij is een van de ontwikkelaars van de LIBRA score. Binnen het MijnBreincoach project is hij coördinator.

Dr. Kay Deckers
Dr. Kay Deckers

Irene Heger

Drs. Irene Heger is afgestudeerd medisch psychologe. Zij is in oktober 2017 gestart als PhD-student. Haar promotietraject richt zich op de relatie tussen leefstijlfactoren en cognitieve functies en dementie-gerelateerde breinschade. Zij is dagelijks betrokken bij het MijnBreincoach-project en medeverantwoordelijk voor de studielogistiek, de organisatie van de bewustwordingscampagne, ontwikkeling van de MijnBreincoach app en voor de informatievoorziening aan deelnemers en de media.

Dr. Kay Deckers
Drs. Irene Heger