Drie leefstijladviezen 

Je kunt zelf veel doen om je hersenen gezond te houden. Daarmee verklein je de kans op dementie en vergroot je bovendien je gehele gezondheid. Dat is de boodschap van deze campagne. Maastrichtse wetenschappers ontdekten dat drie leefstijladviezen centraal staan:

  • Blijf nieuwsgierig (heb een doel, een hobby, iets leren, een eigen tuintje)
  • Eet gezond (veel groente en fruit, rook niet)
  • Beweeg regelmatig (ga wandelen of zwemmen, blijf bezig)

We zijn zelf het medicijn

Met deze campagne hopen we meer bekend te maken dat je leefstijl invloed heeft op dementie, net als op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en reuma. En dat werken aan gezonde hersenen en een fit lichaam voor iedereen verstandig is. Daarmee willen we zoveel mogelijk nieuwe gevallen van dementie helpen voorkomen.

50% van de mensen weet niet dat je zelf iets kunt doen om de kans op dementie te verkleinen.

Waarom een campagne?

Uit cijfers van het CBS1 blijkt dat dementie in 2019 één van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder Nederlanders is en dat, door een groeiende levensverwachting, dementie in 2040 de belangrijkste doodsoorzaak zal zijn. Door de dubbele vergrijzing neemt, ook in de regio Utrecht, het aantal mensen met dementie de komende jaren fors toe.

30% kan voorkomen worden

Helaas is niet elk ziektegeval te voorkomen. Maar uit onderzoek blijkt dat 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door een gezonde leefstijl.2 Je kunt zelf een belangrijke rol spelen om jouw lijf en hersenen gezond te houden. Daarmee maak je de kans op allerlei ernstige ziekten kleiner. Meer achtergrondinformatie hierover lees je op de pagina Achtergrond dementie.

Verklein de kans: hoe eerder, hoe beter!

Wie de kans op veel ernstige chronische ziekten wil verkleinen kan daar het beste zo vroeg mogelijk mee beginnen. Niet alleen vijftigers, zestigers en zeventigers die gezond gaan leven kunnen de kans op deze aandoeningen flink omlaag brengen. Ben je nog geen vijftig? Ook dan is gezond leven natuurlijk heel belangrijk! En ook mensen die al een (chronische) aandoening hebben, bijvoorbeeld dementie, hebben baat bij een gezonde leefstijl. Het verloop van de aandoening kan worden vertraagd door een gezond beweeg- en eetpatroon. De boodschap is: Wacht niet, begin er gewoon mee.

Geen medicijn

Dementie is niet te genezen en er is ook nog geen medicijn voor. Proberen dementie te voorkomen is de beste optie die we hebben. Door gezonder te leven verklein je de kans deze ziekte te ontwikkelen. Door de leefstijladviezen na te leven zorg je voor een betere hersengezondheid. Maar je helpt ook om andere ernstige aandoeningen te voorkomen zoals hart- en vaatziekten en diabetes.

Toename chronische aandoeningen

Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning die het RIVM in 2018 uitbracht3 blijkt dat het aantal mensen met minimaal één chronische aandoening toeneemt van 8,5 miljoen in 2015 tot 9,8 miljoen in 2040. Dat je zelf iets kunt doen om de kans op ernstige ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, reuma en ook dementie te voorkomen weten veel mensen niet. Uit recent onderzoek blijkt dat een derde van de gevallen van dementie te voorkomen is door een gezonde leefstijl aan te houden. 

Literatuurlijst

De relevante literatuurlijst vind je op de pagina van regio Limburg.

  1. cbs.nl publicatiedatum 28 juni 2017 

  2. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission, www.thelancet.com Vol 396  August 8, 2020

  3. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.  De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.