Vraag het gratis campagnepakket aan

Hoe breng je de campagne onder de aandacht?

  • WZZHM_HVB_MEE_DOEN vriend van de campagne.jpgKies een periode om de campagne te promoten in jouw gemeente. Zorg ervoor dat de campagne is deze periode op zoveel mogelijk plekken zichtbaar is.  
  • Informeer belangrijke partners voorafgaand aan de campagneperiode tijdens een partner/netwerkbijeenkomst en roep ze op om mee te doen. 
  • Een lokale ambassadeur kan ervoor zorgen dat meer organisaties aanhaken en de campagne zichtbaar maken.    
  • Kies locaties voor verspreiding, zoals het gemeentehuis, locaties van welzijnsorganisaties, wachtkamers, buurthuizen, supermarkten, sportverenigingen, bibliotheken en gebedshuizen. 
  • Sluit aan bij bestaande evenementen/ acties, zoals een gezondheidsmarkt of een vrijwilligersbijeenkomst om de campagne onder de aandacht te brengen. 
  • Stuur een persbericht naar de lokale media.  
  • Plaats een bericht op social media of deel een bericht van GGDrU. 
  • Plaats een advertentie in de lokale krant. Gebruik hiervoor de posters uit de digitale toolkit. Kosten voor ¼ pagina liggen vaak rond de 500 tot 600 euro  
  • Zet de reclameborden in jouw gemeente in. Dit zorgt voor veel zichtbaarheid en versterkt de andere acties. Gebruik hiervoor de posters uit de digitale toolkit. 
  • Huur het opblaasbare Megabrein van de Hersenstichting. Op de binnen- en buitenkant van deze hersenen vind je informatie over de werking van de hersenen en over allerlei hersenaandoeningen, zoals dementie.