Resultaten en effecten campagne 2023

Dementie is een hersenaandoening waar geen medicijn voor is. Het aantal gevallen van dementie neemt de komende jaren flink toe. Uit onderzoek blijkt dat tot 30% van het aantal gevallen van dementie in de toekomst te voorkomen is door een gezonde leefstijl. Dit is nog lang niet bij iedereen bekend in de regio Utrecht. Gezien de verwachtte groei van het aantal mensen met dementie en de impact daarvan op de samenleving, zorg en economie is het van grote meerwaarde als inwoners van regio Utrecht zich bewust zijn van de invloed van leefstijl op dementie. Om deze redenen bracht GGDrU van mei tot en met november 2023 de campagne We zijn zelf het medicijn onder de aandacht bij gemeenten en andere organisaties in de regio.   

  Resultatenpagina WZZHM 2023.jpg

Campagne voor bewustwording over de invloed van leefstijl op dementie  

De campagne werd ontwikkeld door Alzheimer Centrum Limburg, onderdeel van Maastricht University, in samenwerking met bureau Zuiderlicht te Maastricht. De boodschap bestaat uit 3 leefstijladviezen:    

  • Blijf nieuwsgierig (heb een doel: een hobby, iets leren, een eigen tuintje)    
  • Eet gezond (veel groente en fruit, olijfolie, geen alcohol, rook niet)    
  • Beweeg regelmatig (ga wandelen of zwemmen, blijf bezig).   

Resultaat: campagne zichtbaar in 20 gemeenten  

Ruim 42 organisaties sloten zich aan bij de campagne, waarvan 15 gemeenten. Hiermee was de campagne zichtbaar in 20 verschillende gemeenten in de regio Utrecht. De GGD gaf voorlichting over de campagne tijdens 6 bijeenkomsten en op 5 bijeenkomsten voor en over ouderen werd de campagne onder de aandacht gebracht door GGDrU. In 5 lokale magazines en/of kranten werd de campagne gepubliceerd en in 2 gemeenten was de campagne zichtbaar op borden langs de weg. De campagne is het meest onder de aandacht gebracht door het verspreiden van de posters, folders en boekenleggers. Daarnaast hadden twee online advertenties een totaal bereik van 19.608 personen.  

Effect: meer bekend over de invloed van leefstijl op dementie   

Vooraf en na afloop van de campagne is een meting uitgevoerd onder het inwonerspanel van GGDrU. De voor- en nameting vonden plaats onder verschillende groepen. 11% (n=160) van de respondenten uit de nameting gaf aan dat zij bekend zijn met de campagne.   

Uit de nameting bleek tevens dat de respondenten die bekend zijn met de campagne vaker op de hoogte zijn van de factoren die een rol spelen bij de risicovermindering op dementie dan respondenten die dit niet zijn. Op stellingen als 'te zwaar zijn (overgewicht) verhoogt de kans op dementie' en 'een hoog cholesterol gehalte verhoogt de kans op dementie' waren significatie verschillen zichtbaar. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de onderzoeksresultaten. 

Download de factsheet van het onderzoek


Deel deze pagina