Kick-off van de campagne

Vandaag op 7 april, Wereldgezondheidsdag, is de kickoff van de campagne We zijn zelf het medicijn Zuid-Holland Zuid. Dit vindt plaats tijdens een bijeenkomst voor professionals in de zorg en beleidsmedewerkers van de 12 gemeenten van Zuid-Holland Zuid die allen betrokken (kunnen) zijn bij een van de drie pijlers van de campagne: eet gezond, blijf nieuwsgierig of beweeg regelmatig. 


Deel deze pagina