Ledenmiddag 9 februari 2023

Presentatie Judith Bouwmeester (projectleider GGD-ZHZ) “We zijn zelf het medicijn”

De middag wordt geopend door de voorzitter Cor den Dopper met “Om de goede Geest”, een gebed van ds. Jaap Zijlstra.

Vervolgens heer hij Judith Bouwmeester, projectleider “We zijn zelf het medicijn”. Na een korte voorstelrondje zet zij de ruim 45 aanwezigen aan het werk om een vragenlijstje “Feit of fabel”, waarbij pas aan het eind van de middag naar de antwoorden gekeken mag worden. Alle onderwerpen komen nog uitgebreid tijdens de presentatie aan de orde.

ledenmiddag-9:2:23.jpg

“Voorkomen is beter dan genezen”

De komende decennia worden we geconfronteerd met een sterke toename van het aantal ouderen. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Dit zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen, niet alleen op het gebied van huisvesting, maar ook de beschikbaarheid van voldoende zorgpersoneel is hierbij belangrijk.

Wanneer de zorg zich op een zelfde manier door ontwikkelt, dan zal straks niet één op de zes maar één op de drie zorg nodig hebben.

Dus is het belangrijk dat er aandacht is in het voorkomen van dementie. De campagne “We zijn zelf het medicijn” draagt daar voor een belangrijk deel aan bij. Dementie is helaas nog niet te genezen, maar je kunt de kans om het te krijgen wel verkleinen. Door gezond te leven, te bewegen en actief te zijn, verklein je de kans op dementie. En zeg nou zelf; voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

“Verklein de kans op dementie”

Dementie is een nare ziekte die niet te genezen is. Er komen steeds meer mensen met dementie. Meer dan 30% van de gevallen van dementie is te voorkomen met een gezonde leefstijl. Met de

regionale campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ laten we zien dat je zelf veel kunt doen aan hersengezondheid.

De campagne 'We zijn zelf het medicijn' draait om drie leefstijladviezen:

  • Blijf nieuwsgierig blijf een hobby doen, ga iets leren bijv. een vreemde taal, in de tuin werken of gewoon lekker puzzelen om de hersenen actief te houden en onderhoud vriendschappen. Laat je verrassen, bezoek een museum
  • Eet gezond, veel groenten en fruit eten. Er wordt verwezen naar de “Schijf van Vijf”, waarvan een brochure naar afloop kon worden meegenomen en niet roken.
  • Beweeg regelmatig
  • Ga dagelijks wandelen, fietsen of winkelen, zo mogelijk min. 30 minuten, zwemmen of een andere bewegende sport beoefenen.
presentatie-judith_bouwmeester.jpg

Onderzoek heeft aangetoond, dat door een gezonde(re) leefstijl tussen je 40ste en 75ste levensjaar, je 40% minder risico loopt op het krijgen van dementie. Nu wordt één op de vijf Nederlanders op enig moment in het leven getroffen door dementie. Doel van de campagne is dan ook inwoners bewust te maken van het verband tussen een (on)gezonde leefstijl en dementie.

Enkele feiten

Er is veel geld nodig voor onderzoeken. Dementie is een slechts een verzamelnaam van vele vormen van dementie, o.a. alzheimer. Er zijn ruim 80 vormen van dementie bekend, dus veel onderzoek blijft nodig.

Deze actie wordt in de regio Zuid-Holland Zuid ondersteund en uitgevoerd door Alzheimer Nederland, Ketenzorg Dementie Waardenland, Ketenzorg Dementie en GGD-ZHZ.

Hoe eerder, hoe beter!

Wie zijn / haar dementiekans wil verkleinen kan daar het beste zo vroeg mogelijk mee beginnen. Niet alleen vijftigers, zestigers en zeventigers die gezond gaan leven kunnen de kans op dementie verkleinen. Hoe eerder je begint, hoe beter het is.

Nadat de voorzitter Judith Bouwmeester bedankt heeft voor deze prettige en leerzame presentatie, was er na afloop van de presentatie voldoende gelegenheid met Judith persoonlijk te spreken. Ook kreeg ieder aanwezige een prijsje mee in de vorm van een stel sokken, waarmee men zelf het verhaal kan doorgeven.

Auteur: Cor den Dopper


Deel deze pagina