Mensen die dementie hebben, kunnen een prima leefstijl hebben gehad

 

Arie Slob


Vanaf 2019 mag ik voorzitter zijn van de regionale afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard van Alzheimer Nederland, vanaf 2018 trainer bij Samen Dementievriendelijk en vanaf 2015 voorzitter van de Werkgroep Alzheimer Trefpunt Molenlanden, een prachtige combinatie van functies.
En van welke kleur dan ook de draad die dwars door deze functies heenloopt, is de vraag in hoeverre leefstijl van invloed is op het voorkomen, vertragen dan wel genezen van de ziekte dementie.
Met de laatste: genezen, zijn we vanuit Alzheimer Nederland gauw klaar, geen enkele leefstijl geneest dementie, in welke vorm dan ook.
Optimistischer zijn we waar het gaat om het vertragen van het proces, er zijn al best wel onderzoeken, die uitwijzen, dat er een link bestaat tussen leefstijl en het vertragen van het proces van dementie. Lange tijd werd gedacht dat de ziekte niet kon worden voorkomen, tegenwoordig lezen we ook in rapporten van Alzheimer Nederland, dat onze leefstijl daarop toch wel van invloed is. We zijn daar voorzichtig mee, want mensen die nu dementie hebben, kunnen een prima leefstijl hebben gehad.
Over dit thema is heel veel geschreven, boekenkasten vol, deskundigen zijn vaak verdeeld over dit thema. Maar met elkaar zijn we het erover eens, dat wat goed is voor het hart, ook goed is voor het brein.


Dat is dan ook de reden, dat we vanuit Alzheimer Nederland van harte het project Wij zijn zelf het medicijn ondersteunen!


mr Arie Slob

marjelle