“Als je alles van te voren eens wist, zou je je levensstijl op tijd hebben aangepast om zo vitaal en zo gezond mogelijk oud te worden?”

Een brief van Madelein Niedeveld-Schmidt

Ik ben een vrouw van 49 jaar en eerlijk gezegd kunnen er bij mij wel een paar kilootjes van af. Hoewel ik verder gezond ben en gezond eet, moet ik (nog) meer gaan bewegen. Mijn echtgenoot is altijd een fanatiek sporter geweest en vertelde mij altijd: “Hoe ouder je wordt, hoe meer je moet bewegen”. 

Meer dan 25 jaar hebben mijn man en ik een sportschool gehad in de Gemeente Hoeksche Waard; Aikibudo Hoeksche Waard - Stichting Dainitji. Inmiddels zijn de sportschool en haar leden overgedragen aan een goede vriend en groep leerlingen van ons, onder de naam Suijin. 
Leden die bij ons trainden waren er al vanaf 6 jaar, we hadden geen maximale leeftijd. De mogelijkheid om zeker tot je ‘100ste’ levensjaar nog steeds bij ons te sporten was reëel. Leden van 70plus en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking waren geen uitzondering. De Japanse grondlegger van het Aikido (Morihei Ueshiba) was tenslotte zelf al 86 jaar toen hij zich nog steeds tegen meerdere aanvallers tegelijk kon weren. Leeftijd speelde geen rol. Jong en oud trainde met elkaar, men hield elkaar jong en energiek. Een way of life die verder gaat dan alleen de lichamelijke gezondheid. Een andere mindset speelt hierin een belangrijke rol, net als de cultuur van een waarde gedreven en inclusieve gemeenschap. 

Mijn leer- en loopbaanontwikkeling heeft zich vooral afgespeeld binnen het bedrijfsleven met een grote nadruk op gastvrijheid, klantgerichtheid en technologisering. De laatste jaren was ik o.a. actief als office manager, senior werkvoorbereider en logistiek projectplanner in de grootkeukens/horeca. Door de uitbraak van Covid-19 en de hierop volgende crisismaatregelen werd de horeca flink getroffen. Een toekomst in deze branche was voor mij ten einde gekomen. Ik heb de mogelijkheid gepakt om mij te laten omscholen naar de ouderenzorg. 
Mijn kwaliteiten wil ik inzetten om de nu nog jongere generatie ouderen (jonge-ouderen) te helpen zo vitaal, gezond, en ‘zelf- en samenredzaam’ mogelijk ouder te kunnen laten worden. Organiseren, mensen met elkaar verbinden, oog en aandacht hebben voor details en schijnbare tegenstellingen, klant- en servicegerichtheid en probleemoplossend vermogen komen goed van pas. 

Hoe ouder we worden hoe groter het risico op dementie. De impact van dementie op onze samenleving is aanzienlijk. De grootste slag die we moeten maken zit in preventie. Door je leefstijl zo vroeg mogelijk aan te passen, kun je de kans op dementie verkleinen. Bewustwording zorgt voor risicoreductie; Je blijft zelf gezond en vitaal. Tijdens de campagnes interventies moet aandacht besteed worden aan handelingsperspectieven en drie actielijnen tegelijkertijd: preventie, correctie en curatie. 

Ik wil mij vanuit mijn hart en kwaliteiten waarde gedreven inzetten voor én met de jonge-ouderen. Ik wil hen leren zelfregie en zelfredzaamheid ter hand te nemen en wederkerige relaties met hun netwerk op te bouwen. De steeds groter wordende groep ‘jonge-ouderen’ en straks ‘ouderen’ heeft juist nu de kans te werken aan vitaliteit en inclusiviteit. Een samenleving van netwerken die mensen zowel fysiek en virtueel met elkaar verbindt; verbondenheid van mens tot mens en technologie. Toekomstige vitaliteit en inclusiviteit vraagt vaardigheden die verder gaan dan intermenselijke relaties. Ook het versterken van de digitale vitaliteit en leren inspelen op steeds snellere veranderingen is een voorwaarde om mee te kunnen blijven doen binnen onze sterk veranderende samenleving. 

Ik zie te vaak dat ouderen snel hun rol in de Nederlandse samenleving en in hun directe leefomgeving dreigen te verliezen, en juist als gevolg van de vooruitgang niet meer op waarde worden geschat. Ondanks dat ouderen af en toe hulpbehoevend zijn, betekent dit niet dat zij niets meer zouden kunnen. Juist door het activeren van ouderen blijven ze vitaal, gezonder en van grote maatschappelijke waarde. De toenemende vergrijzing neemt het risico met zich mee dat heel veel kennis, ervaring en wijsheid die nu in onze samenleving aanwezig is, verloren zou kunnen kan gaan wanneer deze grote groep ouderen niet meer participeert of ons aan het eind van het leven gaat verlaten. Ik vind het heel belangrijk dat ouderen gewaardeerd worden voor hun levenservaring en wijsheid. Hier ligt dan ook mijn liefde voor deze doelgroep.
 

Groet, Madelein H. Niedeveld-Schmidt 

Madelein Niedeveld.jpg