Resultaten van de campagne in Haaglanden

De campagne We Zijn Zelf Het Medicijn in Regio Haaglanden start in april 2021. Onze campagneresultaten zullen met de tijd hier gepubliceerd worden. We volgen het voorbeeld van de campagne in provincie Limburg. Nieuwsgierig naar de resultaten van de campagne daar? Lees dan hier onder verder.

Resultaten 0-meting We Zijn Zelf Het Medicijn Haaglanden

Voorafgaand aan de start van de campagne is in maart/april 2021 een 0-meting via een online vragenlijst gedaan. De resultaten zijn te lezen in het volgende resultaatverslag:

Resultaten tussen-meting We Zijn Zelf Het Medicijn Haaglanden

Eind september is er in samenwerking met het Kennisplatform seniorvriendelijke stad/Haagse Hogeschool een tussenmeting gedaan om de resultaten van de campagne We Zijn Zelf Het Medicijn in Haaglanden tot dan toe in beeld te krijgen. 

In deze tussenmeting zijn naast de online vragenlijst ook straatinterviews gehouden en gekeken naar activiteiten, deelnemersaantallen, social media resultaten en mediacampagne-resultaten.

Resultaten van de campagne in Limburg

In 2018 en 2019 werd in Limburg tien maanden lang campagne gevoerd om mensen meer bewust te maken van de invloed van een gezonde leefstijl op de hersengezondheid. De resultaten van deze campagne zijn nu te lezen in een (Engelstalige) wetenschappelijke publicatie

Met grote dank aan de 145 Limburgse bedrijven, gemeentes en scholen die "campagnevriend" zijn geworden en vol enthousiasme posters hebben opgehangen, evenementen hebben georganiseerd en de MijnBreincoach app onder de aandacht hebben gebracht bij hun achterban. Ook veel dank aan alle partners van dit project, waaronder Alzheimer Nederland, de Hersenstichting, Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord, Gemeente Roermond, Gemeente Brunssum, Gemeente Landgraaf, Zuiderlicht, Betawerk, Sananet, Limburg Positief Gezond, en Alzheimer Onderzoeksfonds Limburg. 

mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl

Eerste maanden van de campagne

Laatste deel van de campagne

Wist u datjes

Campagnevrienden


Deel deze pagina