Meer weten?

Haaglanden:

Bel of mail gerust met Stichting Transmurale Zorg
secretariaat@transmuralezorg.nl 
Telefoon: (070) 700 00 77

Heb je vragen over de app?

Bel of mail gerust met drs. Irene Heger
irene.heger@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: (043) 388 40 99

Ons adres

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW. Den Haag

Voorlichtingbijeenkomst?

Wilt u een voorlichtingsbijeenkomst over het voorkomen van dementie organiseren? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken en helpen graag mee! Voor mensen en mantelzorgers met dementie verwijzen wij graag naar www.geheugensteunpunt.nl. Voor professionals in de dementiezorg verwijzen wij naar www.transmuralezorg.nl

Campagnematerialen 

Alle campagne-uitingen vind je op deze website. Op de materialen rust auteursrecht van de makers van de campagne: Zuiderlicht. Het is dus niet toegestaan zelf varianten te ontwikkelen op het materiaal. Iets extra's nodig? Bel ze gerust.